ลงประกาศขายอสังหาริมทรัพย์

*
*
*
*
บาท
    *
    *
    *
    *